IJmond en Omstreken.

 
     

Waar kunt u ons vinden.
 
Clubgebouw: Cor Bos
Adres:

Heerenduinweg 6b

  IJmuiden
   
Update:  6-8-2017  

Route

 
  Kleindiersportvereniging.  
     

De site voor liefhebbers, fokkers en hobbyisten die zich graag met kleindieren bezig houden.

     

Bestuur

Doelstelling. Berichten

Wij zijn een vereniging met meer dan 50 leden en hebben in 2012 ons 50 jarig jublileum gevierd met onze leden en iedereen die zich verbonden voelt met kleindieren en onze vereniging. Zowel voor jeugd als volwassenen, ervaren als beginnende liefhebbers van kleindieren, zijn wij de vereniging om je verder te helpen en deze schitterende hobby te kunnen uitvoeren.

Doelstelling van onze vereniging is de kleindieren als Konijnen,Cavia’s (Dwerg) Hoenders,en Sierduiven te houden, te verzorgen en te fokken. En het toeleggen op het fokken conform de rasstandaard welke door de verschillende bonden voor hun diersoorten zijn vastgelegd. Als de dieren aan de eisen voldoen kunnen ze ingeschreven worden op een tentoonstelling.

Ieder jaar organiseren wij in onze vereniging verschillende tentoonstelling waar iedereen kan komen kijken. De toegang is gratis. . Tijdens deze tentoonstelling worden onze Hoenders, Dwerghoenders, Konijnen, Cavia’s en Sierduiven gekeurd op professionele wijze door keurmeesters. De keurmeesters zijn zowel dames als heren met bepaalde bevoegdheden zoals keurmeester A, B of C die de dieren conform de standaard beoordelen.

Een aantal keren per jaren komt het bestuur en haar leden bij elkaar en bespreken we de gang van zaken. 

Vraagprogramma 

                       Jongdierendag 2017             

Inschrijfformulier

2017-

Rammenshow
2017- Jongdierendag
  IJmondshow
 

 

Duinzichtshow
 
Catalogus
 
       

Evenementen

 
 

2017

Rammenshow    

 

 

2017

Jongdierendag Lid of donateur worden!   2017

Agenda

 

2017

IJmondshow     2017

T.T.Rooster

 

2017

Duinzichtshow

De contributie van onze vereniging bedraagt slechts € 22,50-- per jaar,

 U kunt ook de vereniging steunen door u aanmelden als donateur gewoon een email naar de webbeheerder  webmaster@ijmondenomstreken.nl 

 U krijgt altijd bericht terug.

   
         
     
     

    Speciaalclubs